Hirdetés

Hirdetés

Magamról

A Párbeszéd Magyarországért Párt XVIII. kerületi önkormányzati képviselője vagyok.

A 2014 évi önkormányzati választáson a kerületi demokratikus ellenzéki erők összefogásának listájáról kerültem a testületbe. A PM két képviselővel vesz részt a munkában. Kezdetben Horváth Zsófia képviselőtársammal alkottuk a PM kerületi képviselőcsoportját, 2017 januárja óta pedig Somody László frakciónk másik tagja. Jómagam építész és településtervező, városgazdász végzettségem okán a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottságának vagyok tagja.

Állandó oldalak

Találkozzunk a Facebookon!

  

Szerintem ...

Szerintem ez a minimum

Friss topikok

Címkék

56 (1) akciók (4) állatvédelem (1) alpolgármester (1) Bajnai (1) beiratkozás (1) beszámolók (5) bevándorló (2) BKK (1) Bogányi-zongora (1) Bókaytelep (5) Bókay iskola (1) Budapest (2) civil (1) csatorna (1) csatornázás (2) díjazás (1) Dömötör (2) egészségügy (2) együttműködés (1) energetika (1) energiabeszerzés (2) építőipar (1) erdőírtás (1) események (1) EU (1) EU-s projektek (2) FCSM (2) FIDESZ (18) forgalomszervezés (2) FTSZV (1) gárda (1) gazdaság (1) Gilice tér (2) gyermekéhezés (1) Halmierdő (1) helyi politika (19) hírek (13) iskola (5) Karácsony (1) Karácsony Gergely (2) kéményseprés (1) környezetvédelem (6) Környezetvédelmi Világnap (1) korszerűsítés (1) közbiztonság (5) közérdekű (13) közlekedés (1) közmeghallgatás (3) közpolitika (10) közszolgáltatás (1) köztartozás-mentesség (1) Krisár (1) KT-ülés (11) Kubatov (2) Kucsák (9) külpolitika (2) Kunhalmi (2) Kunhalmi Ágnes (2) lakásépítés (1) lakópark (1) Lévai (1) LMP (2) M0 (9) magasház (1) Magnet Bank (1) Matolcsy (1) megemlékezés (1) menekült (2) menkült (1) migráns (2) MNB (1) Momentum Mozgalom (1) népírtás (1) NER (1) offshore (1) oktatás (2) OLAF (1) önkormányzati választás (1) órarend (1) örmények (1) országos (23) országos lista (1) pályázat (1) Párbeszéd (69) Párbeszéd Magyarországért (84) Párizs (1) Pestszentlőrinc (4) Péterhalmi erdő (2) PM (79) rendezvény (8) rezsiharc (1) Scheiring Gábor (1) Simon (2) Somody (1) sport (1) Szabó Rebeka (1) tájékoztatás (6) terror (2) TFFB (3) törvénykezés (1) Trianon (1) Ughy (21) ügyek (60) ünnep (6) útépítés (2) vagyonnyilatkozat (1) válaszolok (2) választás 2018 (1) vélemény (6) XVIII. kerület (1) Címkefelhő

Feedek

A mai rendkívüli képviselőtestületi ülésen egyetlen napirendi pont várt minket:Új napirend nem merült föl, így csak ezt az egy pontot kellett tárgyalnunk.


Az előzmény ismert: a 2011. november 18-i ülésen azonnal hatállyal fölmondtuk a Várospress Kft.-vel kötött szerződést, mely a Városkép újság kiadására vonatkozott. Az ílymódon gazdátlanul maradt lap kiadását az előterjesztő - Ughy Attila polgármester - úgy kívánja rendezni, hogy a kiadói jogokat a Vagyon 18 zRt.-hez delegálja. Tekintettel arra, hogy a cég jelenleg nem rendelkezik kiadói jogosítványokkal, az előterjesztés szerint szükséges a részvénytársaság alapító okiratának módosítása, illetve hatósági engedélyek beszerzése. Az előterjesztésben szereplő három határozati javaslat teljes egészében lefedi a szükséges teendőket, ezért maga a javaslat formai szempontból elfogadható.
Az ülésen az MSZP frakciót csak Ternyák András képviselte. A napirenddel kapcsolatban mindegyik ellenzéki párt megfogalmazott kérdéseket.
Az én kérdéseim az alábbiak voltak:
 • Végleges jog-átruházásként kell-e tekintenünk a javaslatra, vagy van valamilyen időbeni korlátja?
 • Ha van időbeni korlátja, úgy tervezik-e, hogy a kiadói tevékenységet megversenyeztetik a jövőben?
 • Hogyan kívánják biztosítani a megfelelő szakmai hátteret az önkormányzat vagyonkezelő cégénél egy speciális feladathoz, a lapkiadáshoz? (A jogi háttér ugyanis viszonylag könnyen, egy-két határozattal megteremthető, de a szakmai háttér biztosítása sokkal nehezebb feladat.)
 • Mi lesz a sorsa az eddigi szerkesztőségi munkatársaknak?
 • Milyen elvárásokat támasztanak a leendő kiadó felé? A szigorúan vett közérdekű információk közlésén túlmenően helyreáll-e pldául az a korábban mindenki által becsült szerkesztőségi gyakorlat, mely ingyenes megjelenést biztosított a képviselő-testületbe jutott pártok képviselőinek álláspontjuk kifejtéséhez?
Ternyák András (MSZP) kérdései, kérése:
 • Megmarad-e a Városkép cím?
 • Mekkora összeggel gazdálkodhat az új kiadó a Városkép kiadása kapcsán?
 • Milyen gyakorisággal fog megjelenni a Városkép a jövőben?
 • Szeretné, ha újra a lakossághoz közelibb lap lenne a Városkép. Pl. hiányzik neki a korábban megszokott 'Olvasói levelek' rovat.
Gönczöl András (Jobbik) kérdése:
 • Tudhatjuk-e, hogy ki lesz a főszerkesztő?
Kérdéseinkre döntően Lévai István Zoltán alpolgármester válaszolt, melyhez Ughy Attila polgármester kiegészítést fűzött, majd szót kapott a Vagyon 18 zRt. részéről Banyár László is.
A válaszok lényege röviden:
 • Igen, végleges megoldásnak szánják a Vagyon 18 zRt.-t.
 • Ezért nem kívánják a jövőben megpályáztatni a kiadás jogát - igaz, Ughy Attila utóbb hozzáfűzte, hogy ha a most javasolt megoldás nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, hajlandóak lesznek megvizsgálni más megoldást is.
 • A szakmai háttér biztosítására - Banyár László elmondása alapján - megindultak az előkészületek, ő maga is korábban lapkiadónál dolgozott, tehát nem idegen tőle a terület. Az első tervezett megjelenésre, 2010. december 5-re állni fog a csapat.
 • Folynak tárgyalások a jelenlegi szerkesztőség munkatársainak átvételével kapcsolatban, de még nincs eredmény, ezért erről nem tudtak bővebb felvilágosítást adni.
 • Az elvárások nagyok. Teljes átláthatóságot várnak el. Megjelenésében is jobb minőségű lapot szeretnének, és igen, a jövőben biztosítani kívánják a képviselő-testületbe jutott pártok média-felülethez jutását.
 • Az Önkormányzat nem adta át az alapítói jogokat, ezért természetesen ragaszkodik a névhez, és a jövőben is Városkép néven kívánják kiadni a lapot.
 • Mindenképpen kevesebb pénzből, olcsóbban kell működni - lagalább 10% megtakarítást várnak -, valamint számolnak a hirdetési bevételekkel is, amiket a korábbi kiadó, Várospress magánál tartott.
 • Meg kívánják tartani a kéthetenkénti megjelenés rendjét.
 • Nem tudják még megmondani, hogy ki lesz a főszerkesztő, még folynak a tárgyalások.
A hosszúra nyúlt 'Kérdések' szakasz után, a 'Vita' szakaszban kifejtettem a korábban egyeztetett LMP-s álláspontot. Ezek szerint:
Mindazokat az erényeket, amelyeket az új kiadó, mint 100%-os tulajdonú önkormányzatti cég biztosítani fog az adott válaszok alapján, egy külső kiadó is képes lenne biztosítani - csak szerződés kérdése -, ugyanakkor garantálhatóan magasabb színvonalon, mint az e területen járatlan vagyonkezelő. A különbség a minőségen túl abban is jelentkezne, hogy nem jönne létre kettős kötés - a szerződéses kötelmen túl egy munkaviszonyhoz kapcsolódó függelmi viszony is -, melynek biztosítását nagyon fontosnak tartanánk.
Gazdasági szempontból is vitatjuk az előterjesztést: biztosak vagyunk benne, hogy versenyeztetve a kiadás jogát a tervezett 10%-os megtakarításnál is jelentősebb költségcsökkenést érhetnénk el.
És végül mindenképpen kritikával kell illetnünk magát az eljárást is. A csütörtöki előterjesztést, mely a Várospress-szel kötött szerződés felmondását indítványozta gyakorlatilag nem lehetett nem megszavazni. Az előterjesztésben foglaltak ugyanis nézeteink szerint is indokolták az azonnali szerződésbontást. Viszont fölmerül a kérdés: az előterjesztő miért nem terjesztette be csütörtökön azt is, hogy mi lesz a kiadói jogokkal a jövőben? Miért kell egyetlen nap alatt döntést hozni ilyen fontos kérdésben? Ez az eljárás nem segíti felelős döntések meghozatalát, és az ellenzéki pártok véleményünk szerint joggal táplálnak ellenérzéseket az ilyetén döntéshozatali körülményekkel kapcsolatban.
Fölvetéseinkre adott válaszaiban Lévai István Zoltán alpolgármester kitért arra,
hogy az átláthatóság és a teljes önkormányzati kontroll éppen hogy garantálni fogja a megfelelő működést. (Ez véleményünk szerint mindaddig igaz is lehet, amíg nem az Önkormányzat, vagy valamely cégének esetleges visszás ügyét kell a lakosság elé tárni. Persze, ha nem lesz ilyen, annak mi örülünk a legjobban, de ha mégis, úgy a jövében nincs független helyi orgánum, és ez baj!)
hogy a lap kiadása biztosan olcsóbb lesz, mint a jelenlegi konstrukcióban, és most ezt tekintik a legfontosabbnak. Versenyeztetés esetén megnt belekerülhet az Önkormányzat egy olyan helyzetbe, mint amilyenbe a Várospress szerződés kapcsán került - és ezt el akarják kerülni. (Éppen erre utaltunk a 'jó szerződés' kitétellel. A Várospress szerződés éppen azért vált problémássá, mert nem tartalmazott elegendő biztosítékot az Önkormányzat számára.)
hogy egyrészt még tart a rendkívüli helyzetek fölszámolása, másrészt az új szervezet felállásával, 2011. január 1-vel az előterjesztések megfelelő ütemben jutnak majd el a képviselőkhöz - addig kérik türelmünket és megértésünket.
Majd következett a szavazás a három határozati javaslatra egy eljárásban. A szavazáson - a fenti válaszokat értékelve, és tartva magamat az előző napi belső egyeztetések szelleméhez is - az előterjesztésre NEM-mel voksoltam.
Álláspontom, álláspontunk szerint a munkajogi függelem gátolja a helyi lap kiadójának objektivitását, a verseny kizárása nyilvánvalóan nem a legkedvezőbb megoldás anyagi szempontból sem, és az ilyen és hasonló rapid előterjesztések alapján nem lehet felelős döntést hozni. Mindezeken túlmenően az előterjesztő ismét olyan helyzetben kérte a képviselők döntését egy kérdésben, amikor még az adott kérdés számos aspektusa nincs kifejtve, nem látjuk, hogy a most meginduló folyamat milyen irányba tart pontosan, és a célt pontosan milyen eszközökkel kívánják elérni. Ígéretekkel kell(ene) ismét beérnünk - és ez hosszú távon nem vállalható döntéseket fog eredményezni, azaz részünkről ez a folyamat NEM FENNTARTHATÓ!

Címkék: KT-ülés

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://petrovai.blog.hu/api/trackback/id/tr915392859

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.