Hirdetés

Hirdetés

Magamról

A Párbeszéd Magyarországért Párt XVIII. kerületi önkormányzati képviselője vagyok.

A 2014 évi önkormányzati választáson a kerületi demokratikus ellenzéki erők összefogásának listájáról kerültem a testületbe. A PM két képviselővel vesz részt a munkában. Kezdetben Horváth Zsófia képviselőtársammal alkottuk a PM kerületi képviselőcsoportját, 2017 januárja óta pedig Somody László frakciónk másik tagja. Jómagam építész és településtervező, városgazdász végzettségem okán a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottságának vagyok tagja.

Állandó oldalak

Találkozzunk a Facebookon!

  

Szerintem ...

Szerintem ez a minimum

Friss topikok

Címkék

56 (1) akciók (4) állatvédelem (1) alpolgármester (1) Bajnai (1) beiratkozás (1) beszámolók (5) bevándorló (2) BKK (1) Bogányi-zongora (1) Bókaytelep (5) Bókay iskola (1) Budapest (2) civil (1) csatorna (1) csatornázás (2) díjazás (1) Dömötör (2) egészségügy (2) együttműködés (1) energetika (1) energiabeszerzés (2) építőipar (1) erdőírtás (1) események (1) EU (1) EU-s projektek (2) FCSM (2) FIDESZ (18) forgalomszervezés (2) FTSZV (1) gárda (1) gazdaság (1) Gilice tér (2) gyermekéhezés (1) Halmierdő (1) helyi politika (19) hírek (13) iskola (5) Karácsony (1) Karácsony Gergely (2) kéményseprés (1) környezetvédelem (6) Környezetvédelmi Világnap (1) korszerűsítés (1) közbiztonság (5) közérdekű (13) közlekedés (1) közmeghallgatás (3) közpolitika (10) közszolgáltatás (1) köztartozás-mentesség (1) Krisár (1) KT-ülés (11) Kubatov (2) Kucsák (9) külpolitika (2) Kunhalmi (2) Kunhalmi Ágnes (2) lakásépítés (1) lakópark (1) Lévai (1) LMP (2) M0 (9) magasház (1) Magnet Bank (1) Matolcsy (1) megemlékezés (1) menekült (2) menkült (1) migráns (2) MNB (1) Momentum Mozgalom (1) népírtás (1) NER (1) offshore (1) oktatás (2) OLAF (1) önkormányzati választás (1) órarend (1) örmények (1) országos (23) országos lista (1) pályázat (1) Párbeszéd (69) Párbeszéd Magyarországért (84) Párizs (1) Pestszentlőrinc (4) Péterhalmi erdő (2) PM (79) rendezvény (8) rezsiharc (1) Scheiring Gábor (1) Simon (2) Somody (1) sport (1) Szabó Rebeka (1) tájékoztatás (6) terror (2) TFFB (3) törvénykezés (1) Trianon (1) Ughy (21) ügyek (60) ünnep (6) útépítés (2) vagyonnyilatkozat (1) válaszolok (2) választás 2018 (1) vélemény (6) XVIII. kerület (1) Címkefelhő

Feedek

November 18-án terjedelmes napirend várt bennünket a képviselő-testületi ülésen, melyet a helyszínen kiosztott anyagok csak tovább duzzasztottak. A meghívó szerint döntenünk kellett


 1. a költségvetés módosításáról,
 2. a kerületi egyházak és felekezetek támogatásának rendjéről,
 3. a bizottsági struktúra átalakításával összefüggő rendeletek módosításáról
 4. az SZMSZ módosításáról
 5. a PMH szervezeti felépítésének módosításáról
 6. a Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációs programjának módosításáról
 7. az elszámoltatási munkacsoport megalakításáról
 8. a Vajk Sziget általános iskola intézményvezetői megbízásáról
 9. egy ingatlan térítésmentes átvételéről
 10. az IVS felügyeletével és koordinálásával megbízott  ad-hoc bizottság új tagjairól
 11. a Capital Home Invest Kft.-nek egy visszavásárlási jog törlésével kapcsolatos kérelméről
 12. fellebbezéssel megtámadott szociális határozatokról (zárt ülésen)
, valamint a helyszínen kiosztott anyagok szerint
 • az M18 Kft. tevékenységének megszüntetéséről, és Vagyon 18 Kft.-hez delegálásáról,
 • a Várospress Kft.-vel való azonnali hatályú szerződésbontásról,
 • továbbá még két, személyi ügyeket tárgyaló napirendi pontról (zárt ülésen).


(Az előterjesztések elolvashatók az önkormányzat honlapján, illetve csoportunkmegosztott dokumentumai között is.)
Az e előterjesztések között volt formális (3., 8.), valamint olyan, amely az önkormányzat vezetésének elképzelt munkamódszeréhez igazodóan alakítja át a Hivatal működését (4., 5., illetve az M18 Kft. ügye) Az előbbi esetekben értelemszerűen, míg az utóbbiakban a konstruktív ellenzékiség szellemében szavaztam IGEN-nel.
Vegyük ezért inkább a többit sorba:
A költségvetés módosítására irányuló javaslat lényege az volt, hoyg az Önkormányzat fizetőképességét az új költségvetés megszületéséig hátralevő hónapokban csak egy emelt összegű rullírozó hitellel lehet fönntartani, viszont az ÁHT szerint nagyobb keret igénybevételére nincs lehetőségünk anélkül, hogy kiadásainkat csökkentenénk. Megszorításokról döntöttünk tehát, ami sosem kellemes. Átvizsgálva a táblázatokat, valamint egyeztetve a Hivatal illetékeseivel arra jutottunk, hogy az előterjesztő vélhetően a legkevésbé fájdalommentes módját választotta a kérdés megoldásának. Ezt az is bizonyítja, hogy a költségvetés helyzetét nálunk egyelőre minden bizonnyal jobban ismerő szocialista frakció is csak két módosító indítványt nyújtott be (11M4 és M5). Az M4-es a szakértői díjak keretének emelésének visszavonására, és   az érintett 40 MFt-nak a közbiztonsági céltartalékhoz rendelésére tett javaslatot, míg az M5 a reprezentációs keret emelésének visszavonását, és az így fölszabaduló mintegy 23 MFt.-nak a pályázati céltartalékhoz rendelését indítványozta. Első ránézésre mindkettőt támogatandónak véltem, de jött a meglepetés. Az előterjesztő polgármester is azt mondta, hogy ezekkel egyet tudna érteni,  és  kérdőre vonta a szakapparátust, miért kerültek a javaslatba a vitatott emelések. Az irodavezető azonnali beszámolója rávilágított, hogy az előterjesztésnek ezen pontjai nem proaktívak, hanem passzívak, azaz a már létező állapotot képezik le. Magyarra fordítva: a szakértői díjak és a reprezentáció keretét a korábbi önkormányzati vezetés ezekkel az összegekkel már túllépte, és a jelenleg indítványozott módosítás csak leköveti a változásokat. A válasz tükrében a szocialista javaslatok bizony meglehetősen demagógnak tűntek. Az előterjesztő sem fogadta be a módosítókat, ezért szavaznunk kellett róluk: NEM-mel szavaztam.
Az egyházak támogatásának módosítását megszavaztam. Egyrészt az LMP hasznosként ismeri  el az egyházak közösségalkotó szerepét társadalmunkban, így ésszerű mértékig támogatásukat is fontos dolognak tartjuk, másrészt a most beterjesztett javaslat alapvetően az elmúlt évek tapasztalataiból levezethető praktikum irányába tett javító szándékú előterjesztés volt. IGEN-nel szavaztam tehát rá.
Az első komolyabb csörte a testületben a Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációs pályázata kapcsán bontakozott ki. A szocialisták erősen támadták, és a Havanna lakótelepiek büntetéseként (emlékeztetőül: egyedül itt szereztek önálló képviselői helyet) igyekeztek feltüntetni a az előterjesztést, mely a Varázspadlás projekt helyszínének kialakítását törli a pályázatból, valamint egyéb pályázati elemek - térfigyelő rendszer, gördeszka-pálya - felülvizsgálatát is kezdeményezi. Felszólalásaikban a szocialista képviselők úgy állították be az előterjesztést, mintha az az utóbb megjelölt két projektelem törlését is jelentené, ezért szót kértem. Jeleztem, hogy az előterjesztés két határozati javaslatból áll, és az utóbbi csak a vitatott projektelemek felülvizsgálatára hatalmazza föl a polgármestert, és a projekt sorsáról most nem határozunk. Ugyanakkor jeleztem azt is, hogy az előterjesztés nem tartalmaz semmit arról, hogy hol valósul meg a jövőben a Varázspadlás projekt - ami önállóan finanszírozott elem a pályázatban, így a helyszín törlésével elnyert pályázati pénzek kerülnek veszélybe -, és nem lehet úgy támogatni a javaslatot, hogy nem látjuk, mi lesz helyette. A kapott válasz nem nyugtatott meg - nincs kialakult koncepció még arról, hol lesz és mennyiből új helyszín - ezért a szavazáskor a két előterjesztés külön megszavazását kértem. A Varázspadlás projekthelyszínnel összefüggő tetőtérbeépítés törlésénél TARTÓZKODTAM, mert aggályaim ellenére azért azt is láttam, hogy bármi lesz is a jövőben a döntés, az eléggé valószínű, hogy nem fog az önkormányzatnak brt. 108 MFt.-ba kerülni 95 m2 alapterület kialakítása! A térfigyelő rendszer és gördeszka pálya projektek feülvizsgálatának igényének kérdésben az átláthatóság érdekében IGEN-nel szavaztam.
Az elszámoltatási munkacsoport létrehozása kapcsán az LMP-ből Csiszárik Zoltán kapott  szerepet. Korábban is támogattuk a munkacsoport létrehozását, értelemszerűen most is IGEN-nel szavaztam.
A következő napirend tárgyát képező ingat-átvétel ügyét a tulajdonosi bizottság már tárgyalta, támogatta. Egy kis sávról van szó a közterület és egy új építésű társasház között. A beékelődött földdarab számos bosszúságot okoz a társasház tulajdonosainak a közműrákötések intézése kapcsán, ugyanakkor megvenni nem akarják. Amennyiben az önkormányzat átveszi a telekrészt és a közterülethez csatolja, a problémák megoldódnak. A bizottság korábban támogatta, én is IGEN-nel szavaztam rá.
Az ülés előtt derült ki, hogy az IVS ad-hoc bizottságába a képviselő-testületben helyet kapott pártok is delegálhatnak munkatársakat. Felkészületlenül ért bennünket a dolog, szerencsére a helyi csoportból többen is jelen voltunk az ülésen, így rögtönzött csoportgyűlésünkön egyelőre Varga Attilát delegáltuk a testületbe. Ezt a döntést valamikor a közeljövőben felülvizsgáljuk, és döntünk a végleges delegáció tekintetében.
A Capital Home Invest Kft. kérelmével kapcsolatba - az előterjesztéssel ellentétben - csak arról kellett döntenünk, hogy fölhatalmazzuk-e a polgármestert az előterjesztésben megfogalmazott megállapodás előkészítésére. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van, ezért valószínűleg komoly terhet jelentene élni a visszavásárlási joggal, ugyanakkor jobban meg kell vizsgálnunk, hogy ki és mennyit nyer, illetve veszít az ügyön, ha minden az előterjesztésnek megfelelően alakul. A terület ismeretében úgy látom, hogy az ingatlanbefektető messze nem tesz meg mindent a szerződés teljesítése érdekében, az elvégzett beruházásai - pl. a csapadékvíz-elvezető rendszer átalakítása - a környéken lakóknak inkább gondot, mint segítséget jelentenek, ezért úgy döntöttem, a kérdést a közeljövőben jobban megvizsgálom, és semmiképpen nem fogok olyan határozatot támogatni, ami a befektetőnek bármiféle engedményt, könnyítést jelent, és a problémák megoldását az önkormányzatra testálja. Az indítványra ennek ellenére IGEN-nel szavaztam, hiszen látni kell, pontosan hogyan határoznánk meg a feltételeinket, de jelen állás szerint nem valószínű, hogy a visszavásárlási jogról való lemondást is meg fogom szavazni.
A fellebbezéssel megtámadott szociális határozatok elutasításról hozott döntésünk formalitás - hozzáteszem: sajnos! Az ott megjelenő esetek mind-mind egy egy személy vagy család sorsának javításáról, illetve annak elutasításáról szólnak. Viszont a fellebbezések általában jogszerűen meghozott, és a vonatkozó jogszabályok alapján adható maximális engedményeket már alkalmazó, és még így is elutasító döntéseket támadnak, ahol a jogszabály köti a kezünket. Volt az előterjesztésben olyan ügy is, ahol a támogatás megítélésének elutasítása cca. 200 Ft-on múlott. Ezen ügyek kezelésén az itt leírtak ellenére is gondolkoznunk kell a jövőben. Tudom, hogy mindig lesznek olyanok -bárhol is húzzuk meg a határt -, akik esetében csak 200 Ft-on múlik a támogatás, de talán akkor is van jobb megoldás a törvény betűjéhez való merev igazodásnál!
És végül egy kényes ügy: a Városkép kiadójával történt azonnali hatályú szerződésbontás. Pontosítok. Véleményem szerint az LMP értékrendje tükrében egy pillanatig sem volt kétséges az előterjesztés sorsa:
 • amennyiben a jegyző azt állítja, hogy a szerződés semmis, mert jogszerűtlen, nyilvánvaló, hogy a jogszerűség pártján álló LMP meg kell hogy szavazza az azonnali hatályú felbontását,
 • amennyiben igaz, hogy a kiadó egy off-shore cég - márpedig igaz -, és így tulajdonosi háttere nem tisztázható, akkor az átláthatóság pártján álló LMP nem asszisztálhat a szerződés fenntartásához,
 • amennyiben a kiadó többszöri felszólításra sem számol el bizonyos bevételekkel, valamint arra utaló magatartást tanusít, hogy a Városképhez hasonló címmel saját lapot adjon ki, képviselőként, a kerület érdekei védelmében a szerződés felbontása mellett kell szavaznom.


Így is tettem: IGEN-nel szavaztam az indítványra. Elkövettem azonban egy hibát. Az előterjesztés nem tartalmazott semmilyen iránymutatást a jövőre nézvést, és ezt akkor és ott nem tettem szóvá. (Ebből később komoly vitánk kerekedett a helyi csoportban, és az erre irányuló kritikákat el kell fogadnom.)
Hosszú, mozgalmas ülés volt. Amint dokumentumai beérkeznek, a szokott helyenközzéteszem azokat.

Címkék: KT-ülés

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://petrovai.blog.hu/api/trackback/id/tr205392852

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.